s l a t k i
m e d

PČELARSTVO

prirodna proizvodnja meda

prirodna tehnologija

Primjena prirodnih tehnologija u pčelarstvu je vrlo bitna za očuvanje zdravlja i produktivnosti pčelinjih zajednica.

Korištenje prirodnih tehnologija također pomaže u očuvanju okoliša te održivosti pčelarstva. Ovakav pristup pčelarstvu sigurniji je za okoliš nego korištenje kemijskih sredstava i ključan je za održavanje ravnoteže u ekosustavu te očuvanju biodiverziteta.

zdravlje pčela

Očuvanje zdravlja pčela je od ključne važnosti za proizvodnju kvalitetnog meda.

Stoga, redovito praćenje zdravlja pčela i kontrola bolesti i štetočina prirodnim tehnologijama osigurava produktivne održive zajednice sposobne prikupljati čisti nektar i proizvoditi prirodni med.

higijena procesa

Higijena procesa u obradi meda osnova je osiguravanja sigurnosti meda.

Med je prirodni proizvod koji može sadržavati različite nečistoće kao i bakterije ukoliko se ne obrađuje na higijenski način. Strogo praćenje higijenskih pravila koje, između ostalog uključuje dezinfekciju opreme, korištenje sterilnih posuda i alata kao i kontinuirano praćenje propisanih higijenskih standarada kroz cijeli proces obrade meda jedini je način koji osigurava ukusan, kvalitetan i siguran med.

selekcija lokacija

Lokacija pčelinje paše direktno utječe na uspješnost i kvalitetu proizvedenog meda.

Samo čiste, prirodne i nezagađene lokacije mogu pružiti uvijete, kao što su izvori čistog nektara i peluda, svježe nezagađene vode, povoljne klimatske uvijete, potrebne pčelama za pravilan razvoj zajednice kao i proizvodnju ukusnog meda.

med sa sela

Daleko od gradskih onečišćenja i industrijskih aktivnosti, hrvatska sela idealne su lokacije za smještaj pčelinjih zajednica.

Različite aktivnosti urbanih područja proizvode cijeli spektar nezdravih kemikalija koje bioločkim putevima dolaze do mnogih sfera našeg okoliša, pa tako i do osnove meda, nektara. Stoga, samo u ruralnim područjima pčele su u stanju sakupljati nektar od biljaka bez kontaminacije.

garancija kvalitete

Samo implementacijom navedenih mjera može se osigurati proizvodnja kvalitetnog, sigurnog i čistog slatkog meda.

Zato pri proizvodnji meda pridajemo visoku važnost prirodnim tehnologijama, zdravlju pčelinjih zajednica, higijeni procesa na svakom koraku kao što i pridajemo posebnu pozornost pri odabiru lokacija naših zajednica kako bi smo mogli potvrditi kvalitetu našeg proizvoda.

online trgovina

trenutno rasprodano